@mikael_nystrom uppdaterar du ditt Vb wrapper script och xml fil att inkludera C++ 2015 till MDT? 😉