@lassfolk @mikael_nystrom hur lång tid innan vi ska gå över till AZStack? #TrueSecSummit