@lassfolk @mikael_nystrom Hur skulle webhooken för SLACK/OMS integrationen se ut?