@techdayssweden När kommer materialet upp på Channel9? #tdswe