@techdayssweden ni menar 7 lokationer?! KeyNote, M1-M3, M6-M8.
Kan materialet komma upp under December?