“Windows 10 + EMS = SANT” dragning nu. #tdswe … Hur svårt kan det va’?